ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KALTEQ

Η πολιτική ποιότητας αποτελεί τη δέσμευση της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας όσον αφορά στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική διενέργεια των επί μέρους δραστηριοτήτων της, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της. Απώτερος στόχος η διαρκής βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.

Όραμα της Kalteq είναι να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης σε ασθενείς στα νοσοκομεία και στο σπίτι, διευκολύνοντας, υποστηρίζοντας και καθιστώντας δυνατή τη χρήση καινοτόμων και αξιόπιστων ιατρικών τεχνολογιών και φαρμακευτικών θεραπειών, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Φιλοδοξούμε να είμαστε έμπιστοι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες για τους γιατρούς και αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί συνεργάτες για τις εταιρείες παραγωγής ιατροτεχνολογικών λύσεων, ώστε τελικά να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους ασθενείς και την κοινωνία.

Σκοπός της Kalteq είναι να αναγνωρίσουμε και να καταστήσουμε διαθέσιμες τις πιο πολύτιμες και καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες και φαρμακευτικές θεραπείες, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της αποστολής, επικεντρώνουμε τις προσπάθειες μας και επενδύουμε σε χρόνο και υψηλή εξειδίκευση, για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του προϊόντος, της λειτουργικής αριστείας και των αξιόπιστων συνεργασιών, που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό μας στο ύψιστο έργο των γιατρών και κατ’ επέκταση στη ζωή των ασθενών.

Η KALTEQ δεσμεύεται με πάθος να καλύψει τις σημαντικές ανάγκες των ασθενών και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων προωθώντας και διανέμοντας καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες και φαρμακευτικές θεραπείες και παρέχοντας αξεπέραστες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Οι Αξίες μας:

Ανάπτυξη

Είμαστε αφοσιωμένοι στον σκοπό μας και εμπνεόμαστε από το όραμά μας να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Εξελισσόμαστε με συνέπεια ως εταιρεία αλλά και ατομικά ως επαγγελματίες, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες μας και αναζητώντας με πάθος νέες ευκαιρίες για να είμαστε χρήσιμοι. Επενδύουμε σε ταλέντο, προσπάθεια και χρόνο για να οικοδομήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες που θα τροφοδοτήσουν την κοινή μας ανάπτυξη, οδηγούμενοι πάντοτε από τον κοινό σκοπό και την αποστολή μας.  Αναζητούμε διαρκώς την αριστεία και την καινοτομία. Με οδηγό την αγάπη μας για τη γνώση και το ανοιχτό μυαλό που μας χαρακτηρίζουν, στοχεύουμε συνεχώς να έχουμε σημαντικό και θετικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία και ευημερία των ασθενών, όσο και στην ευημερία της κοινωνίας μας.

Υπευθυνότητα

Κατανοούμε πλήρως και εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο μας ως επαγγελματίες για την υλοποίηση του οράματός μας. Στοχεύουμε πρωτίστως στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και ανταποκρινόμαστε με έντονο αίσθημα ευθύνης, στις ανάγκες τόσο των ασθενών, όσο και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε αξιόπιστοι, ειλικρινείς και υπεύθυνοι συνεργάτες.  Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με δυναμικό τρόπο και δεσμευόμαστε να είμαστε οι καλύτεροι, παρέχοντας διαρκώς υπηρεσίες κορυφής. Ενεργούμε πάντοτε με ακεραιότητα και θάρρος. Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, υιοθετούμε και καθιερώνουμε πρακτικές που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προστασία και την υποστήριξή τους.

Συνεργασία

Σεβόμαστε, εκτιμούμε και τιμούμε τους συναδέλφους μας, τους συνεργάτες μας, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επικοινωνούμε ανοιχτά, μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία και τις ιδέες μας και φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί μας, για να έχουν οι ενέργειες μας προστιθέμενη αξία, ενώ εξελισσόμαστε, μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι, όλοι μαζί.

Δέσμευση μας είναι η οικοδόμηση των απαραίτητων θεμελίων που ενθαρρύνουν και προωθούν αποτελεσματικές συνεργασίες με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Αγκαλιάζουμε και αναζητούμε ενεργά τη φιλοδοξία στις δεξιότητες και προοπτικές ανάπτυξης των ανθρώπων μας, καθώς ενισχύει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε λήψη καλύτερων αποφάσεων, προωθώντας συγχρόνως την πρωτοποριακή επιχειρηματική καινοτομία.

Εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε μας ενέργειας και αποτελεί το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας μας. Κερδίζουμε αυτή την εμπιστοσύνη, ενεργώντας με ακεραιότητα και διαφάνεια, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και υποστηρίζοντας την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, σε όλες μας τις σχέσεις.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνεργάτες, οι πελάτες και οι ασθενείς μας και δεσμευόμαστε να ενεργούμε διαρκώς με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Υιοθετούμε υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των συνεργατών και πελατών μας με τη μέγιστη διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία.

Πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες των ανθρώπων μας και δημιουργούμε ένα περιβάλλον με τις ιδανικές συνθήκες, για να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη συνεισφορά τους στο κοινό όραμα που μας συνδέει και μας παρακινεί.

Για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθιστούμε ορατή την πολιτική μας αυτή για την ποιότητα στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που αναπτύσσουμε στην εταιρία μας, και τεκμηριώνουμε τον συστηματικό τρόπο μέσα από τον οποίο υπηρετούμε την πολιτική αυτή, μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016. Για το σκοπό αυτό το εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα και το βελτιώνουμε συνεχώς, μέσα από συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης, ανασκόπησης και επανασχεδιασμού, ώστε να παραμένει αποτελεσματικό και να εξυπηρετεί τους στόχους ποιότητας που κάθε φορά προσαρμόζουμε στο ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον μας.

Τέλος, δεσμευόμαστε για την τήρηση εχεμύθειας κατά την διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.