Νέα συνεργασία για την KALTEQ A.E

Η KALTEQ A.E. ενώνει τις δυνάμεις της με την AΒΒΟΤΤ

Η KALTEQ A.E. ενώνει τις δυνάμεις της με την AΒΒΟΤΤ στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα.

Η KALTEQ A.E., ηγέτης στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι αφοσιωμένη στην οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Με άξονα τη δέσμευσή της για παροχή κορυφαίας ποιότητας προϊόντων, προς όφελος των ασθενών και των παροχών υγειονομικής περίθαλψης, ενώνει τις δυνάμεις της με πρωτοπόρους του χώρου με στόχο να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον στην Υγεία.

Επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της, η KALTEQ A.E. προχώρησε σε άλλη μια καίρια συνεργασία, αυτή με την παγκοσμίου φήμης πολυεθνική εταιρεία ιατρικών συσκευών και υγειονομικής περίθαλψης, AΒΒΟΤΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η KALTEQ A.E. αναλαμβάνει τη διανομή του χαρτοφυλακίου των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων Καρδιοχειρουργικής της ABBOTT και μέσω αυτού, στοχεύει στην υποστήριξη του ιδιαίτερα απαιτητικού έργου των Καρδιοχειρουργών στην Ελλάδα.

Με γνώμονα τη βέλτιστη υποστήριξη και αυτής της συνεργασίας αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξής της σε άλλους τομείς, η KALTEQ A.E. δημιούργησε ένα νέο τμήμα  Cardio-Vascular Solutions (CVS). Το τμήμα αυτό, το οποίο αποτελείται από στελέχη υψηλής εξειδίκευσης θα προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη θεραπεία πολύπλοκων περιφερικών αγγειακών παθήσεων, στεφανιαίας νόσου και καρδιακών παθήσεων. Προσφέροντας τα προϊόντα Καρδιοχειρουργικής της Abbott, παράλληλα με τα υφιστάμενα προϊόντα νεύρο-αγγειακών παθήσεων της Balt και καρδιακής ηλεκτροφυσιολογίας της Webster Biosense-JnJ, το νέο συσταθέν τμήμα, στοχεύει να καλύψει τις επιτακτικές και πολλαπλές ιατρικές ανάγκες σε καινοτόμες και ποιοτικές καρδιαγγειακές θεραπείες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Προέδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της KALTEQ Α.Ε., κύριος Παναγιώτης Καλαφατάς, «Το Όραμα της KALTEQ Α.Ε. έχει στόχο την φροντίδα της Δημόσιας Υγείας, με κύριο πυρήνα της τον Ασθενή.  Για να το πετύχουμε αυτό εστιάζουμε στην ενδυνάμωση της εταιρείας μέσα από την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών προϊοντικών μας σειρών, την ένταξη  νέων προϊόντων στη δραστηριότητά μας αλλά και τη σύναψη σημαντικών συνεργασιών. Στην κατεύθυνση αυτή η συνεργασία μας με την AΒΒΟΤΤ στον τομέα της Καρδιοχειρουργικής, προάγει το κοινό όραμα που συνδέει και παρακινεί και τις δύο εταιρείες που είναι η δέσμευση για σταθερή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών».